Vi arrangerer Nord-Norsk Musikkstevne 2017

Noter

Etter tildeling fra Nord-Norsk Musikkorps forbund har Bø Musikkforening en glede av å invitere til Nord-Norsk musikkstevne i perioden 2. – 4. juni 2017 i Bø i Vesterålen.

Arrangementet bygger på tradisjonene for de nordnorske stevnene, samt noen nye innspill.

Programinnholdet er under utarbeidelse, og er ikke endelig avklart. Det legges opp til spilling både ute og inne gjennom hele Pinsehelgen. Ute-spillingene blir spredt ut over hele kommunen, mens inne-spillingene i hovedsak blir gjennomført i Bøhallen og den nye Kultursalen.

Les mer om stevne her.